در صورت پیگیری موارد مذکور در دیوانعالی، کمیسیون اصل 90 و شورای نگهبان، جناب آقای دکتر روحانی در بهترین حالت فقط تا چند ماه دیگر رئیس جمهور ایران است، با شناختی که از تیم ایشان داریم از دستگاه های فراقوه ای امنیتی خواستاریم تا بر دخل و خرج مقامات دولتی نظارت کامل داشته باشند تا خدای ناکرده شکم انقلاب برای ذخیره نماها، سفره نشود!
برجام، سند ولایتمداری جناب آقای روحانیست، منتها ولایت نظام سلطه و کدخدای خودخوانده ی جنگل جهانی! روحانی با ایجاد و پذیرش توافق برجام شرایط آخر دوران خاتمی را بازتولید کرده و ملت را در سلطه ی اجانب فروبرده است، امت بیدار اسلامی با اقتدا به امام حسین (ع)، عزت را ترجیح می دهد و راه مبارزه در پیش خواهد گرفت -امان از گندم ری و جام زهر که دست از سر امت بر نمی دارد و نخبگان را قربانی می کند- طبعا رئیس جمهور بعدی کسی است که با پرچم سلطه ناپذیری وارد میدان شود و شمشیر ارزش های اسلامی و انقلابی را سر دست گیرد و سپر اتکا به داخل در دست دیگرش خورشید واقعی را در چشم دشمن منعکس کند.
آری، ایران تاریخی ما زیر سلطه نوکیسه های جغرافیا نخواهد رفت و خدا پاداش اعتماد مومنان را با پیروزی خواهد داد: وَحْدَهُ وَحْدَهُ، اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَاَعَزَّ جُنْدَهُ وَهَزَمَ الأحْزابَ وَحْدَهُ

0
0
0
s2sdefault