در بند اول از وظایف دولت در قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام (ابلاغ شده مورخ 23 مهر 1394) پیگیری خلع سلاح رژیم صهیونیستی آورده شده است. شفاف سازی دولت در زمینه اجرای این بند توسط وزارت امور خارجه مزید امتنان و از مصادیق حقوق شهروندان در اطلاع از حسن اجرای قانون و گردش آزاد اطلاعات می باشد.
سوال دیگری که در مورد قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام پیش می آید اینست که تفسیر بند دوم این قانون و تشخیص مصادیق تهدید و فشار خارجی چیست؟
آیا دولت برنامه ای برای پاسخگویی به تمدید تحریم ایسا دارد؟ بر اساس بند سوم از قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، دولت باید ظرف 4 ماه برنامه ای را برای پاسخ به طرف مقابل (آمریکا و بقیه کشورها که در حکم یک طرف توافقنامه هستند) و احقاق حقوق ملت ایران و توقف همکاری داوطلبانه به شواریعالی امنیت ملی ارایه کند.
در بند هفتم از قانون اشاره شده که تحقیق و توسعه به خصوص در بخش های تصویر برداری نوترنی، باتری و پیش ران اتمی باید با جدیت ادامه پیدا کند.
لطفا با توجه به بند نهم از قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام، دولت محترم گزارشی از هزینه کرد وجوه آزاد شده و نحوه حمایت از صندوق توسعه ملی و نسبت فعالیت های انجام شده با اقتصاد مقاومتی ارایه نماید.
در تبصره دوم از قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام  گفته شده با اجرای این قانون، قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران لغو می شود، قانون سابق مشتمل بر عدم پذیرش بازرسی مراکز نظامی، محدودیت تحقیق و توسعه، لغو تمامی تحریم ها در روز آغاز اجرای تعهدات ایران، توجه به اصول هفتاد و هفتم  و یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی(مقاوله نامه ها ابتدا به تصویب مجلس و سپس به امضای رئیس جمهور یا نماینده قانونی وی می رسند) بود که لغو آن و عدم اسم بردن از شرایط آن نمونه نقض نفی سبیل و استقلال و سلطه ناپذیری کشور است. البته این موضوع رافع مسئولیت ناشی از قانون اساسی و اصول حاکم بر نظام اسلامی ایران نخواهد بود که در بخش بعدی بررسی شده اند.

0
0
0
s2sdefault